Skibińskie.fizjoterapia.osteopatia

Dorobek naukowy

Ogólnopolska Konferencja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Szczecin, 27.04.2024 r. Warsztat pt. „Diagnostyka z wnioskowaniem klinicznym. Odcinek szyjny.”

I Ogólnopolska Konferencja Przyszłość Fizjoterapii. Kraków, 20.04.2024 r. Warsztat pt. „Diagnostyka kompleksu barkowego z wnioskowaniem klinicznym.”

XV ogólnopolska konferencja metodyczno – naukowo – przedmiotowa. Łodź, 19.04.2023 r. Wykład pt. „Dyskopatia odcinka szyjnego – teoria i praktyka.

XV ogólnopolska konferencja metodyczno – naukowo – przedmiotowa. Łodź, 19.04.2023 r. Wykład pt. „Diagnostyka odcinka szyjnego kręgosłupa z wnioskowaniem klinicznym.

Fizjoterapia polska. Wydanie 1/2022. Autor publikacji pt. „Wykorzystanie wybranych technik terapii tkanek miękkich w zespołach bólu menstruacyjnego.

International Medical Students’ Conference Cracow 2021. Kraków, 23 kwietnia 2021 r. Wykład pt. „Zespół bolesnej miesiączki. Przegląd prac badawczych i koncepcji terapeutycznych.”