Skibiński.fizjoterapia.osteopatia

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta

Przed rozpoczęciem pierwszej sesji terapeutycznej, przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem, który opiera się o zapoznanie z dotychczasową dokumentacją medyczną oraz subiektywną opinią chorego. Następnie wykonywane są badania fizjoterapeutyczne, których celem jest zebranie pozostałych informacji, niezbędnych do rozpoczęcia terapii. Po uprzednim uwzględnieniu wszelkich przeciwskazań, wspólnie ustalany jest plan leczenia oraz jego cel.

Dokumentacja medyczna

Jeśli masz możliwość, zabierz ze sobą dostępną dokumentację medyczną (karty choroby oraz wypisy ze szpitala), a w szczególności wyniki badań obrazowych RTG, USG, MRI, CT.

Pamiętaj aby zaopatrzyć się w wygodne obuwie zmienne oraz strój sportowy, który zapewni swobodę ruchów i pozwoli na dostęp do zajętej chorobowo części ciała.